Močová infekce - tichý zabiják

Chronická infekce močových cest, pokud není řešena, má sklon k postupu vzhůru po močových cestách. Výsledkem může být zasažení ledvin a jejich postupné selhání. Tato zprvu nenápadná nemoc nemusí ani podstatně obtěžovat a pokud je řešena, léčena a vyléčena, jedná se zpravidla o onemocnění, které nezanechává následky. Pokud se vrací a nebo trvá velmi dlouho, jde o skutečně závažný problém, který se řeší velmi svízelně.

Jsou nemocní, kteří k tomuto problému mají blízko. Mezi ně patří lidé s poškozenou imunitou jinou nemocí (těžký diabetes např.), lidé s vrozenými vadami močového ústrojí, muži se zvětšenou prostatou a pacienti s poškozenou inervací močového měchýře. Prostě je to vždy tam, kde se moč nevyprazdňuje zcela a v močovém měchýři zbývá moč (reziduum), ve které se množí choroboplodné bakterie.

V těchto případech až u 90% pacientů nebývá moč sterilní tak, jako u zdravého člověka. Proto byla před lety zavedena tzv. intermitentní samokatetrizace u pacientů s poškozením míchy, kteří mají problémy s vyprazdňováním močového měchýře. Intermitentní samokatetrizace již jen sama o sobě pomůže více než 50% pacientů k normalizaci močového nálezu. Je to prostě tím, že u této metodiky nezůstává reziduální moč.

Tato metodika (intermitentní katetrizace) je jednoduchá. Postižený si 5-6x denně zavede do močového měchýře hadičku (katetr), pomocí níž se močový měchýř úplně vyprázdní. Metoda potřebuje zaškolení, nicméně je jednoduchá, bezbolestná, dá se použít i na veřejném WC, v koupelně apod.

O vhodnosti této metody pro pacienta je schopen rozhodnout erudovaný urolog, znalý problematiky. Většinu potřebných pomůcek zdravotní pojišťovny hradí.

Velkým pokrokem v této oblasti je zavedení hydrofilních katetrů na jedno použití, což je vlastně hadička po celé délce potažená gelem, který se aktivuje vodou. Původně se používaly běžné katetry, na které se nanesl gel z tuby, ale tento postup je značně složitější na manipulaci. Také rozdíl v kluzkosti katetru je zhruba 10x lepší u katetrů potahovaných, stejně tak manipulace je neskonale jednodušší.

Použitím tohoto systému je pacient chráněn před poraněním močové trubice, následnými záněty, případně jejím zužováním.

Rozdíl v ceně proti nepotahovaným katetrům je zásadním způsobem kryt rozdílem v ceně proti léčení infekcí a jejich komplikací.

Hlavní rozdíl je ale v kvalitě života, míře samostatnosti a podstatně nižšímu zdravotnímu riziku.

MUDr. Jiří Selucký